ఎక్సెల్ లోని సెల్ లో కొటేషన్లను ఎలా ఉంచాలి

మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ సూత్రాలలో వచనాన్ని సూచించడానికి డబుల్ కొటేషన్ మార్కులను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది ఈ గుర్తులను చూసినప్పుడు, ఇది వచనాన్ని ఉపయోగిస్తుంది మరియు కోట్లను విస్మరిస్తుంది. కొటేషన్ గుర్తులను నేరుగా సెల్‌లోకి టైప్ చేయడం సమస్య కాదు ఎందుకంటే మీరు వచనాన్ని నమోదు చేస్తున్నట్లు ఎక్సెల్ స్వయంచాలకంగా గుర్తిస్తుంది మరియు అందువల్ల కొటేషన్ గుర్తులను ఉంచుతుంది. అయితే, సూత్రాలను టైప్ చేసేటప్పుడు, కొటేషన్ మార్కులను అవుట్పుట్ చేయడానికి మీరు ప్రత్యేక అక్షర సూత్రాన్ని ఉపయోగించాలి.

1

మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ తెరవండి.

2

సమాన చిహ్నాన్ని జోడించకుండా ఎక్సెల్ సెల్‌లో కొటేషన్ గుర్తులను టైప్ చేయండి. ఉదాహరణకు, మీరు ఈ క్రింది వచనాన్ని నమోదు చేస్తే, మీరు ఎంటర్ చేసినట్లే ఇది కనిపిస్తుంది:

"టెక్స్ట్"

అయితే, మీరు దాని ముందు సమాన చిహ్నాన్ని నమోదు చేస్తే, మీరు కొటేషన్ మార్కుల లోపల మాత్రమే వచనాన్ని పొందుతారు.

3

మీరు కొటేషన్ మార్కులను అవుట్పుట్ చేయవలసిన సూత్రాలలో "CHAR (34)" ను ఉపయోగించండి. ఉదాహరణకు, సెల్ A1 లోని టెక్స్ట్ చుట్టూ కోట్స్ జోడించడానికి, మీరు ఖాళీ సెల్ లో "= CHAR (34) & A1 & CHAR (34)" అని టైప్ చేస్తారు.

ఇటీవలి పోస్ట్లు